Wpływ Olejku Startowego Sixtus na wydajność i regenerację organizmu

WPŁYW OLEJKU STARTOWEGO SIXTUS NA WYDAJNOŚĆ I REGENERACJĘ ORGANIZMU

W trzech wzajemnie niezależnych testach, 18 zdrowych i dobrze wytrenowanych sportowców wytrzymałościowych zostało możliwie najintensywniej obciążonych fizycznie w celu wywołania dolegliwości mięśniowych. Każda z serii testów składała się z określonego programu na bieżni z 10% wzniesieniem dla mięśni nóg i połączonego z tym obciążenia mięśni górnej partii ciała przy użyciu trenażera narciarskiego. Pomiędzy trzema seriami testów każdorazowo miał miejsce 10 dniowy okres regeneracji. Do badania użyto Olejku startowego Sixtus.

W teście 1 obciążenie rozpoczęto od stanu „zimnego”, na nierozgrzanych mięśniach. W teście 2 nastąpiła faza rozgrzania poprzez naniesienie/natarcie olejkiem startowych Sixtus. W teście 3 ponownie został naniesiony olejek startowy Sixtus, a mięśnie zostały poddane rozgrzewce (powolny bieg i gimnastyka).

Wyniki pokazują, że wydajność wzrastała stopniowo od testu 1 do 3. Najbardziej zdumiewające rezultaty otrzymano jednak w odniesieniu do mięśniowych reakcji przeciążeniowych. Dolegliwości połączone z obciążeniem były z testu na test słabsze i mniej różnorodne. Czas trwania dolegliwości zmniejszał się z testu na test; większość objętych próbą osób po teście nr 1 odczuwało średnie, trwające do 5 dni reakcje mięśniowe, przy teście 3 były już tylko 2 dni po próbie.

Źródło: Fizjoterapia w teorii i praktyce Nr 9/wrzesień 1989, str. 586-589

czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *