POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla użytkowników serwisu www.reh-sport.pl

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są:

 • Kaja Kalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kaja Kalińska, 
  Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7542793294, REGON: 388786741,
 • Janusz Stępień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JANUSZ STĘPIEŃ, 
  Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7541034669, REGON: 160272533;
 • Bogdan Tuczapski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BOGDAN TUCZAPSKI, ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7541034675, REGON: 160272527

prowadzący działalność gospodarczą wspólnie w ramach spółki cywilnej pod firmą SOTIMA s.c., ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole, NIP: 7540136445, REGON: 530560875

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: sotima@sotima.pl

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych, które uzyskujemy od użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, celem przyswojenia zasad oraz procedur dotyczących danych i ich przetwarzania

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Współadministratorzy nie wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych. W kwestiach dotyczących Pana/Pani danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z p. Kają Kalińską.

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu umożliwienia Panu/Pani korzystania z usług serwisu reh-sport.pl, zwanego 
w dalszej części „reh-sport” przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe – w niżej wskazanych celach. Podajemy je poniżej, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Dla celu odbierania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

Dla celu marketingu i remarketingu przetwarzamy dane zbierane przez narzędzia pozwalające śledzić czynności, jakie podjął Pan/Pani podczas korzystania z serwisu, a to:

 • Facebook Pixel,
 • Google Ads
 • Google Analytics

W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

W celu przesyłania newslettera (wiadomości zawierającej informację handlową) przetwarzamy dane osobowe w postaci Pana/Pani adresu e-mail. Podstawą takiego przetwarzania danych, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

 1. PLIKI COOKIES

Reh-sport wykorzystuje pliki „cookies”, czyli krótkie informacje tekstowe, które są zapisywane na Pana/Pani komputrze, telefonie, tablecie, bądź też innym urządzeniu. Podobne działania stosowane są przez większość funkcjonujących stron internetowych. Mogą one być odczytywane przez nasz system, a także systemy należące do innych podmiotów, 
z których korzystamy, a to Google (szerzej § 5) oraz Facebook (szerzej § 6).

Informacje gromadzone w plikach „cookies” dotyczą Pana/Pani adresu IP, rodzaju wykorzystywanej przeglądarki, używanego języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, jak również informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Pliki „cookies” spełniają różne funkcje na stronie internetowej. Przykładowe z nich wymieniamy poniżej:

 • poprawa wydajności korzystania ze strony internetowej – dzięki plikom „cookies” reh-sport działa sprawniej i ułatwione zostaje korzystanie z funkcji strony reh-sport, a to dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi wizytami na niej. Ułatwia to również poruszanie się Pana/Pani pomiędzy poszczególnymi podstronami;
 • stan sesji – w plikach „cookies” zapisywane są informacje o sposobie korzystania przez Pana/Panią ze strony reh-sport. Dotyczyć one mogą także najczęściej odwiedzanych podstron. Umożliwiają również identyfikację błędów na nich wyświetlanych. W ten sposób przyczyniają się do zwiększenia komfortu przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk – dzięki plikom „cookies” możliwe jest dokonywanie analizy sposobu korzystania przez Pana/Panią ze strony reh-sport. Ułatwia to prace nad personalizacją strony internetowej. Do monitoringu strony oraz tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia firmy Google Ads (§ 5) oraz Facebook Pixel (§ 6);
 • korzystanie z funkcji społecznościowych – pliki „cookies” umożliwiają polubienie naszego fanpage’u na tym portalu bezpośrednio z poziomu strony reh-sport.

Informujemy, że wiele z plików „cookies” jest zanonimizowane – nie jesteśmy w stanie na ich podstawie ustalić Pana/Pani tożsamości bez posiadania dodatkowych danych.

Pana/Pani przeglądarka internetowa prawdopodobnie domyślnie zezwala na wykorzystywanie plików „cookies” w Pana/Pani urządzeniu. Z tego też powodu przy pierwszej wizycie 
w serwisie prosimy o wyrażenie zgodny na użycie „cookies”. W przypadku gdyby Państwo nie życzyli sobie wykorzystania plików „cookies” podczas korzystania ze strony reh- należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Polegać to może na całkowitej blokadzie tych plików bądź żądaniu powiadomienia o każdorazowym zapisaniu takich plików na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w dowolnym momencie.

Wyłączenie bądź ograniczenie obsługi plików „cookies” może spowodować niedogodności przy korzystaniu ze strony reh-sport. Polegać może to między innymi na konieczności każdorazowego logowania się, czy też braku możliwości polubienia naszego fanpage’u na portalu Facebook czy Instagram, bezpośrednio z pozycji serwisu.

 1. GOOGLE ADS

Google Ads jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Przy pomocy Google Ads promujemy reh-sport w wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. Reh-sport wykorzystuje także narzędzia marketingowe. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.

Odwiedzając stronę reh-sport automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu plik „remarketing cookie” firmy Google, który dzięki pseudonimowemu identyfikatorowi oraz w oparciu o odwiedzane strony, umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych w oparciu o Google Ads następuje tylko i wyłącznie wówczas gdy wyrażona została przez Pana/Panią zgoda wobec Google na łączenie historii przeglądania oraz użycia aplikacji z Pana/Pani kontem i na wykorzystanie informacji z Pana/Pani konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.

Jeśli w Pana/Pani przypadku będzie Pan/Pani zalogowana podczas wizyty na stronie reh-sport w platformie Google, Google wykorzysta wówczas Pana/Pani dane razem 
z danymi Google Ads, celem stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Goole łączy tymczasowo Pana/Pani dane osobowe z danymi Goole Ads, aby utworzyć grupy docelowe.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, Pana/Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Niemniej jednak informujemy Państwa, iż Google gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy Unii Europejskiej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych w ramach Google Ads, pod adresem https://policies.google.com/privacyuzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania.

 1. FACEBOOK PIXEL

Facebook Pixel jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez serwis Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

Przy pomocy Facebook Pixel kierujemy do Pana/Pani reklamy związane 
z reh-sport w serwisie Facebook. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.

Dla celów marketingowych na stronie reh-sport używany jest Facebook Pixel, dzięki któremu gromadzimy informacje o Pana/Pani korzystaniu ze strony reh-sport, 
w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób dane, przekazywane są do serwerów Facebook w USA, a następnie tamże przechowywane.

Do gromadzonych w ramach Facebook Pixel informacji, zaliczyć należy podstrony jakie Pan/Pani przegląda w ramach serwisu reh-sport; przejścia pomiędzy poszcególnymi podstronami w ramach serwisy, źródło z którego Pan/Pani przechodzi do naszego serwisu; czas spędzony przez Pana/Panią na serwisie oraz na jego podstronach; przedział wieku, 
w którym Pan/Pani się znajduje; Pana/Pani płeć; Pana/Pani zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci; przybliżoną Pana/Pani lokalizację ograniczoną do miejscowości.

Dane zbierane przy pomocy Facebook Pixel, a opisane w ust. 3 są anonimowe, niemniej jednak serwis Facebook może łączyć zebrane informacje z innymi danymi o Panu/Pani, które zgromadził w ramach korzystania przez Pana/Panią z serwisu Facebook, aby następnie wykorzystać do swoich własnych celów (w tym także do celów marketingowych).

Działania Facebook opisane w § 6 ust. 4 nie są zależne od nas.

Z uwagi na korzystanie z usług Facebook Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) i Kanady. Niemniej jednak informujemy, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy Unii Europejskiej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych przez Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanationuzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania.

 1. PROFILOWANIE
 • Mając na względzie treść art. 13 ust. 2 lit. f RODO, informujemy, że podlega Pan/Pani Profilowaniu.
 • Jako profilowanie, art. 4 ust. 4 RODO definiuje, dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • Informujemy, że profilowanie o którym mowa w ust. 2, służy wyłącznie celom marketingowym, które służą przekazaniu Panu/Pani bardziej zindywidualizowanej oferty, która z większym prawdopodobieństwem Pana/Panią zainteresuje.
 • Zindywidualizowana oferta, o której mowa w ust. 3 może dotyczyć w szczególności prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy rabatów dotyczących produktów lub usług naszych dostosowanych do Pania/Pani preferencji.
 • Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych opartych na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawni uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania.
 1. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

W przypadku, przetwarzanie danych osobowych opiera się na wyrażonej przez Pana/Panią zgodzie, w każdym czasie istnieje możliwość jej cofnięcia.

Cofnięcie zgody może nastąpić na jeden z poniższych sposobów:

 • wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do nas na adres sotima@sotima.pl
 • przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres p. Kai Kalińskiej.

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, a jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Pana/Panią jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Istnieją jednak sytuacje, w których podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem korzystania z serwisu reh-sport.

Abym możliwe było otrzymywanie newslettera konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail. Bez tego nie jesteśmy w stanie przesłać informacji handlowej o serwisie 
reh-sport.

Aby możliwe było przesłanie zapytania ofertowego i otrzymania odpowiedzi na nie, konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail bądź numeru telefonu. Bez tego nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Aby możliwe było korzystanie przez Pana/Panią z serwisu reh-sport bez konieczności każdorazowego logowania się przy przechodzeniu na kolejne podstrony oraz posiadania możliwości polubienia fanpage’u reh-sport na portalu Facebook bezpośrednio ze strony 
reh-sport, konieczne jest wyrażenie przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie plików „cookies”.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
w oparciu o profilowanie.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Podobnie do większości firm, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych usługodawców. Niekiedy wiąże się to z koniecznością przekazania Pana/Pani danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane naszym partnerom biznesowym, a to:

 • Firmie kurierskiej InPost sp. z o.o.;
 • Firmie kurierskiej DPD Polska sp. z o.o.

W przyszłości mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują konieczność lub obowiązek po naszej stronie przekazania danych osobowych. Obecnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
w jakich sytuacjach mogłoby to nastąpić. Zapewniamy jednak, iż każdy taki przypadek będzie poddany dokładnej analizie, w celu wyeliminowania sytuacji udostępnienia danych osobie nieuprawnionej.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.

W związku z czym:

– dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

– dane przetwarzane w celu wysyłki newslettera będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Po skorzystaniu z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Państwa dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony nasz, jako administratorów danych, interes.

– dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

– dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;

– dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook;

 

 1. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

Informujemy, że posiada Pana/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i dołoży wszelkich starań, aby ułatwić ich realizację.

Wymienione uprawnienia nie są absolutne. Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy zmuszeni do odmowy ich realizacji lub zaproponowania innego rozwiązania niż to, które jest przez Pana/Panią proponowane. Odmowa realizacji Pana/Pani żądania może nastąpić tylko po jego wnikliwej analizie i wyłącznie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia działania zgodnego z prawem.

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania danych osobowych. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani realizować poprzez:

 • wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio na adres sotima@sotima.pl lub
 • wysłanie oświadczenia pismem na adres p. Kai Kalińskiej
 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez wiadomość e-mail, o ile został ona przez Pana/Panią podany. W przypadku braku podania danych umożliwiających nam kontakt z Panem/Panią, informacje o zmianach Polityki Prywatności będą dostępne w następujący sposób:

 • na stronie reh-sport;
 • poprzez zwrócenie się z prośbą o ich przesłanie pod adres e-mail sotima@sotima.pl

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 19.09.2022