ZWROTY I REKLAMACJE

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad produktu, jego uszkodzeń powstałych podczas transportu lub niezgodności towaru z towarem zawartym w złożonym zamówieniu Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji towaru zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 z zm.)
Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie pojawienia się konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni kalendarzowych. 
Gwarancji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania produktu, ślady naturalnego zużycia, zabrudzenia, wszelkie uszkodzenia wynikłe wskutek niewłaściwego użytkowania, a także drobne różnice w strukturze i kolorze skóry wynikające z jej naturalnych właściwości. 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego użytkowania zakupionego towaru.

Towar wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym (do pobrania poniżej) należy odesłać na adres:

SOTIMA S.C., ul. Wschodnia 4, 45-593 Opole 

Nie odbieramy przesyłek nadanych do paczkomatów i innych punktów odbioru. 

Zwroty  towaru

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania Towaru. 
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia (do pobrania poniżej) przed jego upływem na następujący adres Sprzedawcy:
SOTIMA S.C., 45-593 Opole, ul. Wschodnia 4
lub drogą elektroniczną na adres sklepu: reh-sport@sotima.pl
Na powyższy adres należy zwrócić (odesłać) zakupiony towar.

Nie odbieramy przesyłek nadanych do paczkomatów i innych punktów odbioru. 
W  przypadku zwrotu towaru, klientowi zostanie zwrócona wpłata. W przypadku nieodebrania przez odbiorcę przesyłki wysłanej za pobraniem, zostanie naliczona opłata zgodna z cennikiem wysyłki. 

Wymiana towaru

Aby dokonać wymiany należy odesłać zakupiony towar zgodnie z powyższą procedurą zwrotu do naszego sklepu. Środki za zakup zostaną zwrócone na podane konto bankowe. W międzyczasie można złożyć nowe zamówienie na produkt, który spełni Państwa oczekiwania. 

 

   –  Formularz odstąpienia od umowy

   –  Formularz reklamacyjny